Visselblåsning

Visselblåsning

Vår interna rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, kan du använda för att rapportera misstankar om oegentligheter i vår organisation. Visselblåsarfunktionen syftar till att förbättra möjligheten att avslöja olika former av missförhållanden och till att ge ett utökat skydd för den som rapporterar. Vi garanterar att ditt ärende samt din identitet behandlas konfidentiellt och du har också ett skydd mot repressalier.

Lämna din rapport här: https://freedomgroup.whistlelink.com/

 

 

Vi vill träffa dig!

För att kunna göra bästa möjliga bedöming av ditt företags behov tror vi på det personliga mötet. Hör av dig så tar vi kontakt med dig inom kort!

Vi vill träffa dig!

För att kunna göra bästa möjliga bedömning av ditt företags behov tror vi på det personliga mötet. Hör av dig så tar vi kontakt med dig inom kort!