Våra tjänster

Rådgivning

Affärsrådgivning är en viktig del av ekonomin i ditt företag eftersom det är ett område som kan skapa stora mervärden och lönsamhet. Våra konsulter hjälper dig med analys och ger stöd i komplexa frågor – så att ditt bolag kan nå framtida mål.

Budget- och likviditetsplanering

Resultatbudgeten är ett av de viktigaste verktygen för att styra och planera företagets ekonomi. Vi hjälper dig att upprätta en resultatbudget över planerade intäkter och kostnader för kommande period. Budgeten stämmer vi av löpande, mot faktiskt utfall, och du får ett underlag för viktiga beslut.

Med en bra likviditetsplanering kan du undvika kreditkostnader och få bättre avkastning på ditt kapital. Likviditetsbudgeten ger dig en bild av hur kassaflödet ser ut under den kommande perioden vilket skapar möjligheter att planera likviditeten och undvika obehagliga överraskningar.

X-Rapport

Med X-rapport väljer du själv hur du vill få företagets ekonomi presenterad – från lättbegripliga visuella grafer skapade för entreprenörer, till klassiska ekonomiska rapporter. Oavsett vilket kan du finjustera och välja exakt vad du vill se för att hålla full koll på historien, nuläget och framtiden.

Med X-rapport får du tillgång till mer än 160 ekonomiska nyckeltal som kan användas för att utveckla ditt företag. Du väljer enkelt ut de nyckeltal som är viktigast för just din verksamhet och får kontinuerligt en tydlig grafisk presentation där du kan följa och jämföra mot uppsatta mål.

HR

Personalfrågor tar tid att hantera och ofta känner sig små företagare ganska ensamma i sin roll. Vi är gärna ditt bollplank och rådgivare.

 

Vi vill träffa dig!

För att kunna göra bästa möjliga bedöming av ditt företags behov tror vi på det personliga mötet. Hör av dig så tar vi kontakt med dig inom kort!

Vi vill träffa dig!

För att kunna göra bästa möjliga bedömning av ditt företags behov tror vi på det personliga mötet. Hör av dig så tar vi kontakt med dig inom kort!