Våra tjänster

Löner

Med vårt tjänsteutbud inom lönehantering och HR-frågor kan vi bli ditt företags egen Löne-/HR-avdelning.

Att få fram lönebesked kräver kunskap och information, vilket kan innebära lika många behov att uppfylla som antalet anställda som får lön. Sverige har en komplex löneprocess som kräver rätt kompetens. I den moderna löneprocessen ställs höga krav på tekniskt kunnande i kombination med att tolka kollektivavtal, lagar och regler så att löneprocessen blir rätt och riktig.

Att vara ett litet företag med egen anställd personal ställer krav på att man sköter sin personaladministration på ett professionellt och korrekt sätt. Det är inte alla som har vare sig tid eller kunskap att hantera en sådan uppgift. Låt därför oss på XBASE  ta ansvar för allt som rör din lönehantering.

Flera av våra lönekonsulter är auktoriserade och genomgår regelbundna kvalitetskontroller. Det är så vi ser till att vårt arbete håller högsta kvalitet.

HR-tjänster

Personalen är företagets viktigaste resurs. Därför är det viktigt att personalen trivs på sitt jobb. Våra erfarna HR-konsulter gör ditt personalarbete mycket enklare.

Vi vill träffa dig!

För att kunna göra bästa möjliga bedöming av ditt företags behov tror vi på det personliga mötet. Hör av dig så tar vi kontakt med dig inom kort!

Vi vill träffa dig!

För att kunna göra bästa möjliga bedömning av ditt företags behov tror vi på det personliga mötet. Hör av dig så tar vi kontakt med dig inom kort!