Löner

XBASE kan ta ansvar för din lönehantering med hantering av sociala avgifter, löneutbetalning och administration av kontrolluppgifter.

Flera av våra lönekonsulter är auktoriserade och genomgår regelbundna kvalitetskontroller, vilket borgar för att vårt arbete alltid är av högsta kvalitet.

Att vara ett litet företag med egen anställd personal ställer krav på att man sköter sin personaladministration på ett professionellt och korrekt sätt. Det är inte alltid så lätt att både ha kunskapen och tiden som krävs för en sådan uppgift. XBASE hjälper dig gärna och du får genom oss din egen HR-avdelning.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med löner, kontakta oss här för mer information.