Betalningar

Betalningar

Betalningar Om du vill slippa hålla koll på betalning av leverantörsfakturor, bevakar och utför vi betalningarna åt dig. Det enda som behövs är en fullmakt till din bank. Vi kommer tillsammans överens om hur och när betalningarna ska ske. Vi kan också hålla koll på...
Bokföring

Bokföring

Bokföring Inom redovisning skräddarsyr och anpassar vi uppdraget efter dina önskemål och förutsättningar. Vi kan ta hand om all din redovisning och ekonomihantering eller bara delar av den. Vi gör det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare....
Bokslut & Årsredovisning

Bokslut & Årsredovisning

Bokslut & Årsredovisning Bokslut och årsredovisning kräver ofta mycket tid, kunskap och resurser av dig som driver företag. Vi kan hjälpa dig att göra ditt bokslut, årsredovisning och analysera ditt resultat. Du bestämmer själv om vi också ska göra din bokföring...
Budget-Likviditetsplanering

Budget-Likviditetsplanering

Budget- & Likviditetsplanering XBASE kan hjälpa dig att upprätta en resultatbudget eller prognos över planerade intäkter och kostnader för kommande period. Resultatbudgeten är ett av de viktigaste verktygen för att styra och planera företagets ekonomi. Budgeten...
Fakturering

Fakturering

Fakturering Hur lång betalningstid ger du dina kunder? Egentligen. Om du räknar med tiden som går innan du har tid att fakturera och tiden innan inbetalningen verkligen är på plats kan betalningstiden ha blivit längre än du räknat med. Vi hjälper dig att skapa en...