Lönebesked

Lönebesked

Löner XBASE kan ta ansvar för din lönehantering med hantering av sociala avgifter, löneutbetalning och administration av kontrolluppgifter. Flera av våra lönekonsulter är auktoriserade och genomgår regelbundna kvalitetskontroller, vilket borgar för att vårt arbete...
Skattedeklaration

Skattedeklaration

Skattedeklarationer Vi ser till så att moms samt personalskatt och arbetsgivaravgifter deklareras till Skatteverket i rätt tid. Du får sedan ett meddelande om hur mycket som ska betalas in och vilken dag det ska ske. Vi kan även mot fullmakt göra själva inbetalningen....