Scanning av leverantörsfakturor

Idag får du säkert fakturor på fler olika sätt; på papper, via e-post eller som e-faktura. Att olika leverantörer skickar fakturor på olika sätt kan skapa problem, då det är flera olika rutiner som måste fungera på ditt företag.
Elektronisk fakturahantering förenklar arbetet avsevärt, eftersom du kan välja att hantera alla fakturor elektroniskt, oavsett hur respektive leverantör skickar sina fakturor.

Att scanna sina leverantörsfakturor sparar ofta tid och pengar, men passar inte för alla företag. För att det ska vara lönsamt med ett scanningsystem bör du ha ett behov av att se fakturorna digitalt, kunna söka på specifika ord på fakturan eller att fakturorna ska attesteras innan betalning. Har du något av dessa behov så är scanning en jättebra lösning! Det är inte krångligt att börja. Du meddelar bara dina leverantörer att fakturaadressen är ändrad och vi hjälper dig om det behövs.

Scanning är dessutom vänligt mot miljön. Leverantören kan skicka fakturan med e-post, direkt till scanningssystemet och på så sätt sparar vi på papper och transporter.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med scanning, kontakta oss här för mer information.