Rapporter

Med X-Rapport får du viktiga ekonomiska nyckeltal som visar statusen på ditt företag och vart företaget är på väg. Nyckeltalen kan jämföras med andra företag i samma bransch och är ett bra hjälpmedel i förbättringsarbeten. En analys av nyckeltal via X-Rapport, bör göras löpande under året och i samband med bokslut.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med rapportering, kontakta oss här för mer information.