Hjälp på plats hos dig

Alla tjänster som vi utför kan vi även göra på plats hos dig.
Det kan finnas många anledningar till att det passar dig bättre. För många är det bekvämt att ha allt material kvar där verksamheten är, även om dagens teknik till viss del minskar det behovet. För oss som konsulter är det också väldigt nyttigt och bra att sitta där verksamheten bedrivs för att lättare bilda oss en uppfattning om ekonomin och de behov som ni har.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med hjälp på plats hos dig, kontakta oss här för mer information.