Kontrolluppgifter & FORA

Efter varje år stämmer vi av med lönesystemet och bokföringen och skickar kontrolluppgifter för alla anställda till Skatteverket. Vi upprättar även arbetsgivarintyg.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med kontrolluppgifter & FORA, kontakta oss här för mer information.