Kollektivtal

Beroende på om företaget har kollektivavtal eller ej, så är det olika förutsättningar och regler för tjänstepensioner, gruppförsäkringar och frivilliga försäkringar. Det skiljer sig även mellan olika kollektivavtal. Pensionsavsättningar och försäkringar ska beräknas, rapporteras och betalas in, vilket innefattar en hel del kontakter med exempelvis Collectum, Fora och enskilda försäkringsbolag. Om du anställer mer personal eller om någon slutar ska detta också rapporteras på rätt sätt.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med kollektivavtal, kontakta oss här för mer information.