HR-tjänster & IPU-analys

Företagets viktigaste resurs är personalen och ännu viktigare är att personal trivs på sitt jobb. Våra erfarna HR-konsulter gör ditt personalarbete mycket enklare. Ofta säger vi – behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Men är det inte bättre att behandla människor som de själva vill bli behandlade? Klarar vi det skapar vi goda förutsättningar för välfungerande samarbeten på jobbet.

XBASE konsulter är utbildade att genomföra IPU profilanalys, vilket är en form av beteendeanalys, som används för att få bättre fungerande team. Vi människor är alla olika. Det som en person uppfattar som en givande diskussion kan av en annan uppfattas som en otrivsam konfliktsituation. Likaså kan en uppgift vara långtråkig och sakna utmaning för någon, medan en annan trivs med strukturen och den trygghet som den medför. Som företagsledare krävs det förmåga att läsa av sina medarbetare och IPU-analysen är ett bra verktyg för detta.

Vi hjälper dig att ta reda på vilka olika beteendetyper du har i din arbetsgrupp och med analysens hjälp kan du sedan lägga upp arbetet på bästa sätt. IPU-analysen hjälper dig att minska irritation över olika beteenden och i stället lära dig att uppskatta medarbetarnas olikheter som styrkor och behandla medarbetarna så som de vill bli behandlade.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med HR-tjänster, kontakta oss här för mer information.