Deklaration

Varje år ska både företaget och du som ägare lämna in era deklarationer till Skatteverket. Företagets inkomstdeklaration är baserad på bokslutet, men en rad olika skattemässiga justeringar behöver göras för att deklarationen ska bli rätt.
Du som driver företag bör ha en strategi både för företagets och din egen deklaration. Du kan överlåta deklarationsarbetet till oss eller bara ha oss som stöd, för att göra skatteberäkningar och säkerställa att du följer de senaste skatte- och redovisningsreglerna.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med deklaration, kontakta oss här för mer information.