Budget- & Likviditetsplanering

XBASE kan hjälpa dig att upprätta en resultatbudget eller prognos över planerade intäkter och kostnader för kommande period. Resultatbudgeten är ett av de viktigaste verktygen för att styra och planera företagets ekonomi. Budgeten stämmer vi av löpande, mot faktiskt utfall och du får ett underlag för många viktiga beslut.

Med en likviditetsbudget får du en bild av hur kassaflödet ser ut under den kommande perioden. Det ger dig en möjlighet att planera likviditeten och undvika obehagliga överraskningar. Med en bra likviditetsplanering kan du undvika kreditkostnader och få en bättre avkastning på ditt kapital.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med Budget- & Likviditetsplanering, kontakta oss här för mer information.